นิทานพรรณนา

สุวรรณสามชาดก ตอนที่ 1 เมตตาบารมี

สุวรรณสามชาดก ตอนที่ 1 เมตตาบารมี

ฤาษีสองสามีภรรยา อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตา ทั้งสองเจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำจึงเป็นที่รักของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย เมื