2562

ความดับในการเกิด

ความดับในการเกิด

รายการธรรมะรับอรุณได้รวบรวมสรุปธรรมะบรรยายและธรรมะสากัจฉาของพระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ ตลอดปี 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ฟังทุ
ซีซั่น 3 ตอนที่ 4 บาลีว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก ปฐมวรรค

ซีซั่น 3 ตอนที่ 4 บาลีว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก ปฐมวรรค

“เมื่อศึกษาไป เราจะเห็นอย่างหนึ่งในธรรมะของพระพุทธเจ้าคือมีลักษณะที่เชื่อมโยงกันครูบาอาจารย์เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนจุ่มแห&
กูฏทันตสูตร | ที่สุดแห่งยัญ

กูฏทันตสูตร | ที่สุดแห่งยัญ

เท้าความจากตอนที่แล้ว ในเรื่องของการฆ่าสัตว์เพื่อนำมามาบูชายัญนั้นไม่ประโยชน์ กลับแต่จะเป็นการสร้างบาปเพิ่มขึ้น จึงได้กล่าวถึ