2561

คาถาเปลี่ยนแปลงโลก

คาถาเปลี่ยนแปลงโลก

อธิบายความหมายที่ลึกซึ้งลงไปในแต่ละบทของคาถานี้ คาถาที่เปลี่ยนใจพระพุทธเจ้า คาถาที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีการแสดงธรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ คาถาที่กล่าวโดยสหั
ว่าด้วยเรื่องคนถ่อย 6152-1d

ว่าด้วยเรื่องคนถ่อย 6152-1d

"บุคคลไม่เป็นคนถ่อยเพราะชาติ ไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติ แต่เป็นคนถ่อยเพราะกรรม เป็นพราหมณ์เพราะกรรม ท่านจงรู้ข้อนั้น ตามที่เราแสดงนี้" สาเหตุที
ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพ

ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพ

เราต้องมีความเคารพในธรรมะ มีความยำเกรงในธรรมะในผู้สอนคือพระพุทธเจ้า ไม่ควรย่อหย่อน – เกียจคร้าน เพราะจะทำให้ความเข้าใจของเรามีความกว้างขวาง นี้เป็นเรื่องราวของปริ