2561

ทบทวน ใคร่ครวญ เพื่อปัญญาอันแจ่มแจ้ง 6152-7d

ทบทวน ใคร่ครวญ เพื่อปัญญาอันแจ่มแจ้ง 6152-7d

ทบทวนกับคำสอนที่ใช้อุปมาอุปไมยของพระพุทธเจ้า ในรอบปีที่ผ่านมา ข้อคิดการใช้ชีวิตเนื่องในวาระขึ้นศักราชใหม่ปี พ.ศ. 2562
อานาปานสติ…เจริญให้มากทำให้มาก จึงมีผลและอานิสงส์มาก

อานาปานสติ…เจริญให้มากทำให้มาก จึงมีผลและอานิสงส์มาก

ทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติแบบ “อานาปานสติ” อย่างละเอียด คำถาม 1: ผู้ถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนั่งสมาธิอานาปานสติ โดยเพิ่งเริ่มฝึ
พระโชติกเถระ

พระโชติกเถระ

พระโชติกเถระ เดิมเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากจนพระเจ้าอชาตศัตรูคิดจะยึดปราสาท ต่อมาเมื่อออกบวชจนบรรลุเป็นพระอรหันต์
สำเร็จได้ตามควรแก่ฐานะ ด้วยการปฏิบัติตามมรรคแปด

สำเร็จได้ตามควรแก่ฐานะ ด้วยการปฏิบัติตามมรรคแปด

รักษาศีล 5 จนมีความเป็นปกติในชีวิตแล้ว ยังต้องสมาทานศีลทุกวันหรือไม่ ธรรมะบทใด จะเป็นเหตุที่ทำให้สุขภาพดี