สมการชีวิต

'ระเบียบวินัย' ทางแห่งความสำเร็จ

'ระเบียบวินัย' ทางแห่งความสำเร็จ

ระบบและระเบียบ คือ ‘ระเบียบวินัย’ คนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีระบบเสมอ ระบบเป็นสิ่งให้เราสู่ความสำเร็จ สู่อิสรภาพจากสิ่งที่เป็นอยู
ลำดับขั้นของการทำสมาธิ

ลำดับขั้นของการทำสมาธิ

เครื่องหมายของสมาธิที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ คือ ความคิดในทางอกุศลต้องดับไป ถ้าคิดเรื่องที่หลีกออกจากกาม ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบี
วิตกกังวลจนซึมเศร้า

วิตกกังวลจนซึมเศร้า

‘โรคซึมเศร้าที่เกิดจากความวิตกกังวลแก้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรม’ ในที่นี้ได้ยกเคสที่กินยามานานที่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง