ทางแห่งความผาสุก

ทางแห่งความผาสุก

“สมาธิ” คือ เครื่องอยู่ที่จะทำให้เกิด “ความผาสุก” เป็นความสุขอีกประเภทที่เหนือกว่า สุขเวทนา และทุกขเวทนา ผาสุวิหารสู
กัลยาณมิตร เสริมสร้างกัลยาณธรรม

กัลยาณมิตร เสริมสร้างกัลยาณธรรม

ชายผู้หนึ่งร่วมเดินทางไปกับคณะพ่อค้า กลุ่มเกวียนบรรทุกสินค้าเริ่มเคลื่อนออกจากเมืองมุ่งสู่อีกเมืองเพื่อค้าขาย เมื่อตะวั
มีธรรมเป็นที่พึ่ง-โคปกโมคคัลลานสูตร และคณกโมคคัลลานสูตร

มีธรรมเป็นที่พึ่ง-โคปกโมคคัลลานสูตร และคณกโมคคัลลานสูตร

สูตร#1 โคปกโมคคัลลานสูตร ท่านพระอานนท์แสดงแก่โคปกโมคคัลลานพราหมณ์ที่ทำหน้าที่ดูแลงานเกี่ยวกับปศุสัตว์ของพระเจ้าพิมพิสาร ในกรุ