ในอดีตกาลเมื่อพระโพธิสัตว์กำเนิดเป็นหนู มีร่างกายอวบอ้วนเหมือนลูกสุกรและมีเหล่าหนูหลายร้อยตัวเป็นบริวาร เจ้าหมาจิ้งจอกผ่านมาหวังจะลวงกินหนูอ้วนเหล่านี้ จึงทำทีเป็นแหงนหน้าจ้องดวงอาทิตย์ อ้าปากกินลมและยืนเท้าเดียวเหมือนผู้ทรงศีล พระโพธิสัตว์เห็นก็เข้าใจไปว่าเป็นนักพรตผู้มีศีล อยู่มาวันหนึ่งพวกหนูเกิดความสงสัยเพราะเหตุใดจำนวนหนูถึงลดลงอย่างมาก จึงนำความมาเล่าให้พระโพธิสัตว์ฟัง เพราะเหตุใดหนอ บริวารหนูของตนจึงลดจำนวนลง หรือจะเป็นเหตุจากผู้ทรงศีลหมาจิ้งจอกแอบอ้างเอาธรรมเป็นธง เอาความดีบังหน้า เพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่น

Time Index

[03:14] นิทานพรรณนา "ความดีบังหน้า"

[06:22] คิชฌชาดก ว่าด้วยสายตาแร้ง

[33:54] มาตุโปสกคิชฌชาดก ว่าด้วยเมื่อถึงคราวพินาศความคิดย่อมวิบัติ

[43:16] อัคคิกชาดก ว่าด้วยท่านอัคคิกะ

[47:38] มูสิกชาดก ว่าด้วยผู้เอาธรรมบังหน้า

อ่าน "อรรถกถา คิชฌชาดก ว่าด้วย สายตาแร้ง"

อ่าน "มาตุโปสกคิชฌชาดก ว่าด้วยเมื่อถึงคราวพินาศความคิดย่อมวิบัติ"

อ่าน "อัคคิกชาดก ว่าด้วยท่านอัคคิกะ"

อ่าน "มูสิกชาดก ว่าด้วยผู้เอาธรรมบังหน้า"