ไม่ใช่ทั้งหมดที่ความสุขสมหวัง ความผิดหวังในชีวิต จะเกิดจากผู้อื่นบันดาลเป็นพรหมลิขิตหรือกรรมเก่าอย่างเดียว แต่มีเหตุมีปัจจัย และไม่ใช่ว่าเหตุเดียวผลเดียว อาจเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอ หรือเหตุบังเอิญก็เป็นไปได้ และหากรู้สึกรักใคร่ชอบพอก็อาจจะเคยเกื้อกูลกันมาในภพก่อนๆ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ที่เสมอๆ กัน

‘กรรม’ เกิดได้ทางกายวาจาใจ เป็น ‘ราคะ โทสะหรือโมหะ’ ซึ่งกรรมอันใดที่ไม่ได้ทำเพราะโทสะหรือโมหะ นั่นไม่ได้เป็นกรรมที่จะให้เกิดการผิดศีล แต่เพราะมีการกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันเกิดขึ้น เราจึงรู้สึกไม่ดี เพราะนี่คือโทษของวัฏฏะ โทษของสังสารวัฏ ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่เบียดเบียนอยู่แล้ว ดังนั้นแม้ใครจะเบียดเบียนเรา แต่ให้มี ‘ธรรมเครื่องขูดเกลา’ ที่เรายังต้องมีความอดทน มีความรักใคร่เอ็นดู มีเมตตาจิตอยู่เสมอ พิจารณาแบบนี้จิตใจเราจะสูง ต่อให้ตาย การตายนั้นเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่า

Time Index

[00:35] แม่ขโมยนมกล่องให้ลูกกิน ผิดศีล/บาปหรือไม่

[07:12] เด็กนักเรียนใช้เวลาหลังเลิกเรียนช่วยงานเผาศพที่วัด ได้บุญหรือไม่

[13:05] วัดใช้สายพานลำเลียงถวายสังฆทานป้องกันโควิด ขัดกับประเพณีและบุญน้อยลงหรือไม่

[19:03] ชายหนุ่มยิงครอบครัวตัวเองโดยอ้างว่าไม่รู้สึกตัว บาปหรือไม่

[25:55] พรหมลิขิตมีจริงไหม

[40:50] คู่ครองที่เลิกกันเป็นเพราะอะไร

[44:56] ถ้าเห็นคนเหวี่ยงวีนใส่ผู้อื่นต่อหน้า จะวางใจอย่างไร