ทุกคนในโลกที่เกิดมาเป็นมนุษย์ บรรลุถึงธรรมะที่ให้เกิดความดีจะว่าอย่างนั้นก็ยังได้ เพราะความที่เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่าย ๆ เราบรรลุซึ่งความดีที่ได้ยากแล้ว มีบุญมากพอ ต่อไปอีก คนจะมามืดหรือมาสว่าง แต่ให้ไปสว่าง จึงควรแท้ที่จะไม่ประมาท เพราะที่สูงขึ้นไปยังมีให้เกิดการบรรลุเป็นขั้น ๆ เหมือนการปฏิบัติที่เป็นไปตามลำดับ

ธรรมะใช้ให้ถูกจุด เราจะมีกำลังใจในการปฏิบัติ เริ่มจากศีลธรรมดา ๆ ความเพียร หิริโอตตัปปะ หรือแม้แต่การกินอาหารที่ไม่ได้มัวเมา แต่เพื่อระงับเวทนาฯ .. เมื่อเข้าใจถูกแล้ว ทำเป็นขั้น ๆ “ทำทีละน้อย ๆ ฝนตกทีละเม็ด ๆ เขื่อนเต็มขึ้นมาได้” เหมือน “เราตั้งสติไว้ทีละครั้ง ๆ ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้” นี่หมายถึงระดับขั้นสูงนั่นเลย

Time Index

[00:42] Q1. พระใช้กัญชาอาบัติหรือไม่ สูบบุหรี่เหมาะสมไหม
[11:24] Q2. เสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในวันพระ บาปไหม
[18:02] Q3. ทานเนื้อ/ไม่ทานเนื้อ ได้บุญหรือบาปต่างกันอย่างไร
[26:50] Q4. อย่างไรจึงเรียกว่า “บรรลุธรรม”
[45:16] Q5. เมื่อเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้แล้ว ผู้นั้นยังจะต้องรับกรรมอีกหรือไม่
[51:20] Q6. เข้าวัดถือศีลนั่งสมาธิสวดมนต์ แต่จิตใจวอกแวก แก้ไขอย่างไรและได้บุญหรือไม่