พ่อค้าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งบรรทุกสินค้านานาชนิดไปขายยังต่างเมืองเป็นประจำ วันหนึ่งพ่อค้าผู้นี้ต้องนำกองขบวนสินค้าข้ามทะเลทรายเพื่อนำสินค้าไปขาย ในการเดินทางครั้งนี้ต้องเดินทางผ่านผืนทรายอันร้อนจัด จึงต้องหยุดพักในเวลากลางวัน และออกเดินทางในเวลากลางคืน เขาจึงหยุดให้คนและโคได้พักผ่อนเช่นนี้เสมอๆ เมื่อเดินทางใกล้จะพ้นเขตทะเลทราย ทุกคนต่างชะล่าใจจึงดื่มน้ำ และกินอาหารจนหมดเกลี้ยง พ่อค้าผู้เป็นหัวหน้ากองจึงต้องออกสำรวจหาแหล่งน้ำกลางทะเลทราย ด้วยความดีใจที่พบแหล่งน้ำต่างระดมพลังกันขุดหาน้ำที่อยู่ใต้ผืนทรายนี้ ยิ่งออกแรงขุดมากยิ่งท้อแท้ เหตุเพราะลงแรงไปกลับเจอแต่แผ่นหินปกคลุม

Time Index

[00:01] นิทานพรรณนา "คว้าโอกาสด้วยความเพียร"

[05:07] มณิโจรชาดก ว่าด้วยพระเจ้าอธรรมิกราช

[26:35] เสรีววาณิชชาดก ว่าด้วยเสรีววาณิช

[45:20] วัณณุปถชาดก ว่าด้วยผู้ไม่เกียจคร้าน

อ่าน "มณิโจรชาดก ว่าด้วยพระเจ้าอธรรมิกราช"

อ่าน "เสรีววาณิชชาดก ว่าด้วยเสรีววาณิช"

อ่าน "วัณณุปถชาดก ว่าด้วยผู้ไม่เกียจคร้าน"