ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ เมื่อเจริญวัยแล้วได้ออกบวชเป็นฤๅษี  ที่เชิงจอมปลวกใกล้อาศรมมีนกกระทาตัวหนึ่งอาศัยอยู่  ในทุกๆ วันมันมักจะยืนอยู่บนยอดจอมปลวกแล้วส่งเสียงขันดังลั่น ไม่ไกลมากนักมีนายพรานคนหนึ่งเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่า ได้ยินเสียงนกกระทาจึงต้องการนำมาเป็นนกต่อ เขาล้อมจับนกนั้นนำมาใส่กรงเลี้ยงไว้อย่างดี นายพรานนำนกกระทาตัวนี้เข้าไปในป่าแล้วล้อมจับเหล่านกกระทาได้อีกมากมาย เหตุเพราะเหล่านกพากันมาเพราะเสียงร้องของนกกระทาต่อตัวนั้น

Time Index

[00:01] นิทานพรรณนา "ดีแต่ปาก"

[02:31] อนุสาสิกชาดก ว่าด้วยดีแต่สอนผู้อื่น

[10:50] พระปธานิกติสสเถระ สอนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทำ

[16:14] อกาลราวิชาดก ว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลา

[21:29] โสมทัตตชาดก ว่าด้วยอาการของผู้ขอ

[32:56] นังคลีสชาดก ว่าด้วยคนพาลกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว

[37:56] กัจฉปชาดก ว่าด้วยเต่าตายเพราะปาก

[44:41] ติตตริชาดก ว่าด้วยนกกระทาตายเพราะปาก

อ่าน "อรรถกถา อนุสาสิกชาดกว่าด้วย ดีแต่สอนผู้อื่น"

อ่าน "เรื่องพระปธานิกติสสเถระ [๑๒๙]"

อ่าน "อรรถกถา อกาลราวิชาดกว่าด้วย ไก่ขันไม่ถูกเวลา"

อ่าน "อรรถกถา โสมทัตตชาดกว่าด้วย อาการของผู้ขอ"

อ่าน "อรรถกถา นังคลีสชาดกว่าด้วย คนพาลกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว"

อ่าน "กัจฉปชาดก ว่าด้วยเต่าตายเพราะปาก"

อ่าน "ติตฺตริชาดก ว่าด้วยนกกระทาตายเพราะปาก"