“ศาสนานี้คำสอนนี้ เป็นศาสนาของปัญญา” เมื่อ “เห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วกระทำคืนตามธรรม” ที่ว่าจำเป็นต้องทำไม่ดี ต้องดูที่เจตนาเปรียบเหมือนรอยกรีดลงบนน้ำ ทรายหรือหิน “กระทำอะไรก็ตาม ต้องได้รับผลมีวิบากของกรรม” ซึ่งการที่เกิดมาเป็นคน มีความดีรักษาเราอยู่แล้ว ฉะนั้นให้เป็นผู้มีตาที่ 1 ในการทำความดี ตาที่ 2 ในการหาทรัพย์ และตาที่ 3 ในการเห็นอริยสัจ 4

ฟังแล้วใคร่ครวญให้เกิดปัญญา ไม่ประมาทในชีวิตทั้ง 3 วัย คุณธรรมอะไรดีๆ เก็บไว้ๆ ไม่เห็นแก่ว่ามันน้อย มันสั้น แต่เก็บไว้ด้วยการตั้งสติให้ดี แทงลงตรงจุดที่เป็นกุศลธรรม แก้กรรมที่ทำไม่ดีมาก่อน อินทรีย์มีความแก่กล้าขึ้น ปล่อยวางจุดนั้นจุดนี้ จิตสุดท้ายทำให้ดี จะทำให้เกิดการสิ้นกรรมขึ้นมาได้

Time Index

[00:42] Q1. กระบวนการตักเตือนและลงโทษพระสงฆ์ตามธรรมวินัย

[22:08] Q2. ถ้าจำเป็นต้องผิดศีล จะจำเป็นต้องตกนรกหรือไม่

[35:48] Q3. อยากรวยต้องทำอย่างไร

[42:54] Q4. อยากบรรลุธรรมในฐานะฆราวาสไม่ต้องบวช ทำอย่างไร

[46:47] Q5. ขอขมากรรมบ่อยๆ เเก้กรรมได้หรือไม่

[53:37] Q6. การสวดมนต์ทุกวันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงไหม