โลกนี้..หลายๆ อย่างมันเป็นเงื่อนงำ ผูกเป็นปมซ่อนเร้นให้ไม่เห็นว่า ข้างในเป็นอะไร ฉะนั้นเราต้องมองให้ลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่เพียงผิวเผิน ใคร่ครวญโดยแยบคาย ที่จะให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีในลักษณะให้ไม่เข้าใจ ให้ไม่พอใจ หรือให้เกิดความลุ่มหลงเป็นอาสวะ 3 แบบกาม ปฏิฆะ และอวิชชา ขึ้นมาได้

“ทำดี” ไม่ได้จะหวังเอาสิ่งดีๆ แต่เพื่อกำจัดความอยาก เพื่อกำจัดความตระหนี่ “จะดีหรือไม่ดี ไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่น ไม่ได้จะอยู่ที่ว่าจะมีสุขหรือมีทุกข์ จะร่ำรวยหรือยากจน ไม่ได้อยู่ที่เวทนาแบบไหน แต่อยู่ที่ตัวเรา” เราจึงต้อง “พึ่งตนพึ่งธรรม” ใช้ปัญญา พิจารณาเข้ามาที่ตัวเองในลักษณะที่ไม่ให้อาสวะเกิดขึ้น ปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นอยู่ตรงนั้นนั่นเอง

Time Index

[05:31] ช่วงไต่ตามทาง | บุคคลใช้ปัญญารักษาตนกับผู้อื่น

[11:21] เบรค | พุทธภาษิต

[13:10] ช่วงปรับแปรแก้สมการ | ปัญญาที่ลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็น

[13:15] โพธิราชกุมารนิมนต์พระพุทธเจ้า และอีก 5 ตัวอย่าง

[43:39] ความอยากทำให้เกิดทุกข์

[44:35] ปัญญา ฉันทะ จิตตะ ความเพียร และตัวอย่าง

[56:35] ดีกลับไม่ดีๆ กลับดีได้ ตามเงื่อนไขปัจจัย

[1:05:34] พิจารณาที่ตัวเรา “กิจในมรรค 8 ที่ต้องทำ ต้องละ”