กลางป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เจ้านกน้อยทำรังอยู่บนตันไม้ ในบึงที่กว้างขวางเป็นที่อาศัยของเต่า และป่าอันอุดมมีกวางอาศัยอยู่ สัตว์ทั้งสามต่างรักใคร่และดูแลกันตลอดมา จนวันหนึ่งเจ้ากวางโชคร้ายถูกบ่วงเชือกของนายพราน มันจึงร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรักทั้งสอง เมื่อนกและเต่าได้ยินต่างรีบรุดเข้าช่วย เจ้าเต่ารีบกัดเชือกอย่างสุดกำลังแม้ฟันทุกซี่ของมันจะโยกคลอนจนเลือดไหลเต็มปากแล้วก็ตาม เพียงเพื่ออยากช่วยเพื่อนรักให้พ้นภัย

Time Index

[04:49] นิทานพรรณนา "ฤกษ์งามยามดี"

[06:06] กุรุงคมิคชาดก ว่าด้วยการร่วมมือกัน

[20:32] อสัมปทานชาดก ว่าด้วยการไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าว

[39:21] นักขัตตชาดก ว่าด้วยประโยชน์คือฤกษ์

[49:53] นังคลีสชาดก ว่าด้วยคนพาลกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว

อ่าน "อรรถกถา กุรุงคมิคชาดก ว่าด้วย การร่วมมือกัน"

อ่าน "อรรถกถา อสัมปทานชาดก ว่าด้วย การไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าว"

อ่าน "อรรถกถา นักขัตตชาดก ว่าด้วย ประโยชน์คือฤกษ์"

อ่าน "อรรถกถา นังคลีสชาดก ว่าด้วย คนพาลกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว"