ระบบและระเบียบ คือ ‘ระเบียบวินัย’ คนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีระบบเสมอ ระบบเป็นสิ่งให้เราสู่ความสำเร็จ สู่อิสรภาพจากสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ ไม่ว่าต้องการจะสำเร็จเรื่องอะไร มีคนเคยทำสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้น ว่าแต่คุณจะมีวินัยทำตามระบบนั้นได้ไหม และจะทำให้ชีวิตเรามีระเบียบวินัยตั้งอยู่ในระบบที่ดีได้อย่างไร  

ฟังแล้ว..ให้มีความกล้า ให้มีกำลัง ให้มีความเพียร “ทำทันที” ด้วยวินัย ให้เป็นผู้มีความสันโดษ และไม่สันโดษ “ไม่อิ่มไม่พอในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ถอยกลับในการทำความเพียร” ทำตามทัศนคติตามระบบที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง..จี้จ่อลงไป ฝึก/ทำตรงจุดที่ทำไม่ได้นั่นแหละ ทำให้ดีกว่าเดิม ตรงนั้นจะให้ผลตอบแทนสูงสุด

Time Index

[05:04] ช่วงไต่ตามทาง “เปลี่ยนตัวเอง มีระเบียบวินัยจึงลดน้ำหนักได้”

[16:10] พุทธภาษิต “ทรงลอยบาปแล้ว จึงคู่ควรรับของบูชา”

[17:59] ช่วงปรับตัวแปรแก้สมการ “ระเบียบวินัยคือทางแห่งความสำเร็จ”

[26:43] กำลังใจมี 2 ส่วน คือ กำลังสมอง-กำลังจิต

[29:55] ระบบของพระพุทธเจ้า คือ มรรค 8

[37:11] Deliberate training คือ ฝึกตรงจุดที่ทำไม่ได้

[45:02] Mindset ของคนขี้แพ้

[47:14] Mindset ของพระโพธิสัตว์

[51:58] ‘เวสารัชชกรณธรรม’ ธรรมะที่ทำให้เกิดความกล้า

[53:26] Mindset ของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ