ชายผู้หนึ่งร่วมเดินทางไปกับคณะพ่อค้า กลุ่มเกวียนบรรทุกสินค้าเริ่มเคลื่อนออกจากเมืองมุ่งสู่อีกเมืองเพื่อค้าขาย เมื่อตะวันลับขอบฟ้า กลุ่มพ่อค้าต่างพากันหยุดพัก ส่วนชายหนุ่มผู้ร่วมเดินทางมาด้วยนั้นหยิบท่อนไม้มาจุดไฟ และเดินจงกรมไปรอบๆ เกวียน ในขณะนั้น มีโจรแอบซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้เพื่อปล้นคณะพ่อค้า เหล่าโจรป่ายังคงเฝ้ารอคอยรอบแล้วรอบเล่า แต่ชายหนุ่มผู้นั้นไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพักหรือเดินไปทางอื่นแม้แต่น้อย จนเวลาล่วงผ่านไปใกล้เช้าหัวหน้าโจรจึงตัดสินใจยุติการปล้น เหตุเพราะเห็นว่าบุรุษผู้นี้ คือ ผู้ที่ดำรงตนในความไม่ประมาท

Time Index

[01:09] นิทานพรรณนา "กัลยาณมิตร เสริมสร้างกัลยาณธรรม"

[05:21] ชาครชาดก ว่าด้วยผู้หลับและตื่น

[19:08] นันทชาดก ว่าด้วยความมานะถือตัว

[47:02] เท้าความจากกัฏฐหาริชาดก

[53:22] ภัททสาลชาดก ว่าด้วยประพฤติประโยชน์แก่หมู่ญาติ

อ่าน "อรรถกถา ชาครชาดกว่าด้วย ผู้หลับและตื่น"

อ่าน "อรรถกถา นันทชาดกที่ ๙.ว่าด้วย การกล่าวคำหยาบ"

อ่าน "อรรถกถา ภัททสาลชาดกว่าด้วย การบำเพ็ญประโยชน์แก่ญาติ"

ฟัง "คนพาลไม่ต้องการเหตุผล"