ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลที่มีโภคะมาก ครั้นเจริญวัยแล้วได้ออกบวชเป็นฤาษีอาศัยอยู่ในบรรณศาลาที่ซอกเขาแห่งหนึ่ง เหล่าคนเลี้ยงแพะได้ปล่อยฝูงแพะเที่ยวหากินอยู่ในซอกเขาแห่งนี้เรื่อยมา วันหนึ่งมีเสือเหลืองผู้หิวโซได้เห็นแม่แพะออกไปหากินไกลฝูง เดินรั้งท้ายอยู่ตัวเดียว จึงคิดว่าจะจับแม่แพะนั้นกินเสียจึงยืนขวางแม่แพะอยู่ เมื่อแม่แพะเห็นดังนั้นก็มีน้ำใจปราศรัยด้วยวาจาอ่อนหวานกับเสือเหลืองตัวนี้ ด้วยอุบายเพื่อรักษาชีวิตของตนไว้

Time Index

[01:58] นิทานพรรณนา "คนพาลไม่ต้องการเหตุผล"

[04:53] ทีปิชาดก ว่าด้วยคนร้ายไม่ต้องการเหตุผล

[18:06] การผูกเวรของสองอำมาตย์

[33:15] กัจฉปชาดก ว่าด้วยลิงสัปดน

[45:39] อุรคชาดก ว่าด้วยงูผู้มีคุณธรรมสูง

[52:31] กัฏฐหาริชาดก ว่าด้วยโทษแห่งการแบ่งชนชั้น

อ่าน "อรรถกถา ทีปิชาดก ว่าด้วย คนร้ายไม่ต้องการเหตุผล"

อ่าน "อรรถกถา กัจฉปชาดกว่าด้วย ลิงสัปดน"

อ่าน "อรรถกถา อุรคชาดกว่าด้วย งูผู้มีคุณธรรมสูง"

อ่าน "อรรถกถา กัฏฐหาริชาดก"