พราหมณ์ตระกูลหนึ่งได้ให้กำเนิดลูกน้อยเป็นทายาท  สองสามีภรรยาต่างเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างมีความสุข จนกระทั่งวันหนึ่งนางพราหมณ์มณีผู้เป็นภรรยาได้มาจากไป พราหมณ์จึงอุ้มลูกน้อยเข้าสู่ป่าและบวชเป็นฤาษี ส่วนบุตรน้อยบวชเป็นดาบสกุมาร ครั้นเข้าสู่ฤดูฝน มีลิงตัวหนึ่งถูกความหนาวจากฝนเบียดเบียนเดินหนาวจนตัวสั่น ลิงนั้นได้นุ่งห่มผ้าของดาบสที่ตายไปแล้วปลอมตัวมายืนหลอกลวงอยู่ที่ประตูบรรณศาลาของดาบสสองพ่อลูก ดาบสกุมารเห็นลิงนั้น จึงกล่าวกับบิดาว่า “มีดาบสผู้หนึ่งยืนหนาวสั่นอยู่ พ่อเรียกดาบสนั้นเข้ามา ที่นี้เถิด” เหตุเพราะถูกเจ้าลิงลวงหลอกให้เข้าใจว่านั้นคือ ดาบส

Time Index

[00:37] นิทานพรรณนา "ฉลาดรู้เยี่ยงบัณฑิต"

[04:51] กปิชาดก ว่าด้วยเข้าใจว่าลิงเป็นฤาษี

[16:06] ทุพภิยมักกฏชาดก ว่าด้วยการคบคนชั่ว

[24:50] กุฏิทูสกชาดก ว่าด้วยลิงกับนกขมิ้น

[41:39] นฬปานชาดก ว่าด้วยลิงกับผีเสื้อสมุทร

อ่าน "อรรถกถา กปิชาดก ว่าด้วย คุณธรรมของผู้บริหารคณะ"

อ่าน "อรรถกถา กปิชาดก ว่าด้วย เข้าใจว่าลิงเป็นฤาษี"

อ่าน "อรรถกถา มหากปิชาดก ว่าด้วย คุณธรรมของหัวหน้า"

อ่าน "อรรถกถา มหากปีชาดก ว่าด้วย ผลบาปของผู้ทำร้ายผู้มีคุณ"

อ่าน "อรรถกถา ทุพภิยมักกฏชาดก ว่าด้วย การคบคนชั่ว"

อ่าน "อรรถกถา กุฏิทูสกชาดก ว่าด้วย ลิงกับนกขมิ้น"

อ่าน "อรรถกถา นฬปานชาดก ว่าด้วย การพิจารณา"