ฤๅษีตนหนึ่งได้ใช้บริการเรือจ้างของนายอาวาริยปิตาเพื่อข้ามฝาก เขารีบถามขึ้นทันทีว่าจะให้ค่าจ้างเรือเท่าไร ฤๅษีตนนั้นตอบกลับไปว่า จะให้ของดีที่ทำให้ร่ำรวยทรัพย์สิน เมื่อถึงที่หมายฤๅษีจึงให้คาถาความเจริญแห่งอรรถและธรรมแก่เขา พร้อมกล่าวกับคนแจวเรือว่า นอกจากโอวาทนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดจะให้ ทำให้คนแจวเรือโกรธมาก และผลักฤๅษีให้ล้มลง แล้วนั่งทับอกตบปากฤาษีตนนั้นทันที

Time Index

[O0:28] นิทานพรรณนา "อาราธนาศีล"

[O4:18] อาวาริยชาดก ว่าด้วยการกระทำที่ไม่เจริญด้วยโภคะ

[38:04] พาลนักษัตร งานรื่นเริงของคนพาล

[42:19] อุบาสก 5 แบบฟังธรรมะ

[49:37] ภิกษุ 2 สหายต่างกันคนละขั้ว

[52:57] ภิกษุห้าร้อยรูป คุยเรื่องทางเที่ยวไป และเดินทาง

[58:19] ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่าน "อรรถกถา อาวาริยชาดก ว่าด้วย การกระทำที่ไม่เจริญด้วยโภคะ"

อ่าน "เรื่องพาลนักษัตร [๑๘]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒

อ่าน "เรื่องภิกษุ ๒ สหาย [๒๐]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒

อ่าน "เรื่องอุบาสก ๕ คน [๑๙๐]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มลวรรคที่ ๑๘

อ่าน "เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป [๒๐๔]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ ๒๐