พระโพธิสัตว์ได้กำเนิดในตระกูลพ่อค้าพาณิชย์ในเมืองพาราณสี มีชื่อว่า สุชาตกุมาร วันหนึ่งปู่ของเขาได้เสียชีวิตลง ผู้เป็นบิดาตกอยู่ในอาการเศร้าโศกตลอดมา เทียวไปไหว้กระดูกนั้นแล้วนั่งร้องไห้คร่ำครวญเป็นประจำ สุชาตกุมารเห็นบิดาตกอยู่ในอาการเช่นนี้ทุกวันจึงคิดหาวิธีเตือนสติ วันหนึ่งเขาเดินไปนอกบ้านเห็นวัวตาย จึงนำหญ้าและน้ำมาวางไว้ข้างหน้าแล้วพูดว่ากับซากวัวว่า จงกินหญ้า จงดื่มน้ำ  ผู้คนต่างกล่าวกันไปว่าสุชาตกุมารเป็นบ้าแล้ว นั่งป้อนอาหารวัวที่ตาย เพียงเพื่อต้องการเตือนสติบิดา

Time Index

[02:51] นิทานพรรณนา “เลือกคบมิตรด้วยปัญญา”
[03:45] การันทิยชาดก ว่าด้วยการทำที่เหลือวิสัย
[19:44] สุชาตชาดก ว่าด้วยคำคมของคนฉลาด
[29:50] สันธิเภทชาดก ว่าด้วยโทษที่เชื่อถือคำส่อเสียด
[42:39] กุนตินีชาดก ว่าด้วยการเชื่อมมิตรภาพ
[55:05] อรัญญชาดก ว่าด้วยการเลือกคบคน