เราจะรักษาจิตอย่างไร เมื่อความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากคนที่เรารักมาถึง และเมื่อมีทุกข์น้อยหรือทุกข์มาก ที่เราจะยังผาสุกอยู่ได้ คำตอบนั้นคือองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่าง ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิ ไล่ไปจนถึงสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นในจิตใจ

วิธีการ คือ ตั้งสติเอาไว้ เห็นตามความเป็นจริง ให้มีการพิจารณาเนืองๆ ว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา เพื่อที่จะไม่ให้เพลิดเพลินไปในความไม่มีโรค ไม่เพลิดเพลินในความหนุ่มสาว ไม่เพลิดเพลินในความมีชีวิต เพราะเมื่อเราเจอสิ่งนั้นแล้ว เราจะอยู่กับทุกข์ได้

Time Index

[00:55] ถอดเครื่องช่วยหายใจให้พ่อแม่ เป็นอนันตริยกรรมหรือไม่

[16:18] อยู่กับทุกข์น้อยหรือทุกข์มากให้ผาสุกอยู่ได้

[25:18] ดูดวง ร่างทรง คนทรงเจ้า

[30:36] ปฎิบัติธรรมในถ้ำจะทำให้บรรลุเร็วหรือไม่

[41:34] เทน้ำที่กรวดน้ำกับต้นไม้ใหญ่

[47:35] คนที่มีอาการทุรนทุรายก่อนเสียชีวิต

[53:01] คนที่ตายอย่างสงบ