กระบวนการความสำเร็จของตั้งเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เริ่มต้นทุกวันด้วย 4 ขั้นตอน เริ่มจากทำจิตให้สงบ ใส่ใจไว้กับลมบ้าง กระดูกบ้าง จิตนิ่งๆ เป็นสมาธิ แล้วตั้งจิตนึกคิดเป็นภาพในกิจการงานที่เราจะทำในวันนั้นๆ ที่เรียกว่าเทคนิคการ Visualization โดยต้องไม่ใส่ใจไปกับอารมณ์ต่างๆ ไม่เป็นไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียน หรือมีความอยาก เพราะจะทำให้จิตอ่อนกำลัง นี่คือลักษณะของอิทธิบาทสี่ มีธรรมเครื่องปรุงแต่ง จบด้วยการแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณ แถมด้วยพรอีก 9 ประการ วันนั้นดีแน่ ประสบความสำเร็จ

“คิดบวกให้ถูกหลัก จากร้ายจะกลายเป็นดี” หรือต่อให้สิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน แต่ด้วยจิตที่ฝึกมาดีแล้วนั้น เราจะนิ่ง เย็น สงบ ได้

Time Index

[02:42] เห็นทางธรรม | มีสุขในภายใน (ใจ) จึงหยุดแสวงหาสุขภายนอก

[11:32] พุทธภาษิต | การเจริญเมตตาภาวนา

[14:40] ปรับฯ แก้สมการ | มองโลกในแง่ดี

[17:48] ข้อควรระวัง | ต้องไม่ใช่กามพยาบาทเบียดเบียน

[23:24] ลักษณะฝันกลางวัน (Wishful thinking)

[24:16] หลักการที่ถูกต้อง และนึกคิดเป็นภาพ

[29:16] การฝึกจิตให้ตั้งมั่นในการงาน

[36:32] คิดเผื่อ เพราะความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้