สุปารกบัณฑิตผู้เป็นต้นหนแห่งเรือในขณะนั้น ได้นำเรือแล่นมาถึงท้องทะเลที่ชื่อว่า พลวามุข น้ำทะเลนั้นก็เดือดพล่าน พุ่งขึ้นปรากฏเป็นเหมือนเหวใหญ่ เมื่อคลื่นพุ่งทะยานขึ้น ท้องทะเลก็เป็นเหมือนเหวติดต่อกันไป ส่งเสียงดังน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่ง เหล่าลูกเรือต่างพากันกลัวต่อมรณภัยที่กำลังมาถึงตน พากันโอดครวญร่ำไห้หวาดหวั่นด้วยความกลัว ต้นหนแห่งเรือจึงได้กระทำสัจจกิริยาด้วยอำนาจแห่งศีล 5 ครั้นกระทำสัจจกิริยาแล้ว ก็รดน้ำในถาดที่เต็มลงที่แอกเรือนั้น

“ชาติกำเนิด พวกพ้อง นำสุขมาให้ในสัมปรายภพไม่ได้ ส่วนศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแล้ว จึงนำสุขมาให้ในสัมปรายภพได้”

Time index

[04:48] การตั้งสัจอธิษฐาน

[05:55] สุปปารกชาดก ว่าด้วย ทะเล 6 ประการ

[38:45] ตั้งสัตย์กระทำความปลอดภัย

[43:21] วัฏฏกชาดก ว่าด้วย ความจริง

[51:53] โมรชาดก นกยูงทอง

[54:51] องคุลิมาลสูตร

[57:45] กัณหทีปายนจริยา


อ่าน "อรรถกถา สุปปารกชาดก ว่าด้วย ทะเล ๖ ประการ"

อ่าน "อรรถกถา วัฏฏกชาดก ว่าด้วย ความจริง"

อ่าน "อังคุลิมาลสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง "เล่ห์กลกาม"