ปุณณกยักษ์นำตัววิธุรบัณฑิตไป เหตุเพราะเป็นฝ่ายชนะสกา ระหว่างเดินทางเจ้ายักษ์นั้นพยายามลงมือฆ่าวิธุรบัณฑิตหลายครั้งเพื่อเอาหัวใจ ด้วยบุญบารมีของวิธุรบัณฑิตไม่ว่ายักษ์จะทำอย่างไรก็ไม่สามารถทำอันตรายท่านได้

วิธุรบัณฑิตได้โอกาสจึงแสดงธรรมแก่ปุณณกยักษ์ จนยักษ์นั้นเกิดความเลื่อมใส และพาไปยังนาคพิภพเพื่อแสดงธรรมแก่พญานาค และนางวิมลาเทวี ซึ่งในตอนนี้นางวิมลาทรงนอนป่วยไข้ ซูบผอม ไม่ยอมเสวยอาหารใด ๆ ครั้นเมื่อนางนาคเทวีได้ฟังธรรมจากวิธุรบัณฑิต ก็หายจากอาการป่วยไข้ มีกำลังในทันที

“ปัญญาเป็นดังหัวใจของบัณฑิตทั้งหลาย ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา พูดจริง ตั้งมั่นในศีล ประกอบความสงบใจนั่นแล”

Time index

[01:26] ทบทวน 2 ตอนที่แล้ว

[04:29] แสดงสาธุนรธรรม 4 ข้อ

[19:05] วิธุรบัณฑิตไปยังนาคพิภพ

[35:07] ปัญญาเป็นดังใจของบัณฑิต

[42:59] กลับอินทปัตตนคร

[47:29] ประชุมชาดก


ฟัง "วิธูรบัณฑิต ตอน เสมอกันด้วยคุณของศีล"

ฟัง "วิธูรบัณฑิต ตอน บำเพ็ญสัจจะบารมี"

ฟัง "สาธุนรธรรม (ธรรมะของคนดี)"

อ่าน "อรรถกถา วิธุรชาดก ว่าด้วย พระวิธูรบัณฑิตทรงบำเพ็ญสัจจะบารมี"