วันหนึ่ง นางเภรีปริพาชิกาได้ถามปัญหามโหสถด้วยเครื่องหมายแห่งมือ เพื่อทดสอบความเป็นบัณฑิต หรือไม่ใช่บัณฑิต ด้วยการแบมือออกบ้าง ยกมือขึ้นลูบศีรษะตนเองบ้าง มโหสถผู้เป็นนักปราชญ์สามารถทราบความแห่งปัญหานี้โดยแจ่มแจ้ง

 

ปัญญามีประโยชน์ใหญ่หลวงยิ่ง เป็นสิ่งละเอียด เป็นเหตุให้บุคคลเกิดสัมมาทิฐิ ย่อมเกิดประโยชน์เกื้อกูลทั้งในปัจจุบัน และความสุขสงบในภายภาคหน้า

มโหสถชาดก ตอนที่ 13 ปัญหาผีเสื้อสมุทร

Time index

[04.05] ทบทวนตอนที่ผ่านมา

[07:50] พระนางนันทาเทวีผูกพยาบาท

[16:46] ถาม-ตอบปัญหาด้วยใจ

[26:04] ว่าด้วย ปัญหาทกรักขสะ (ผีเสื้อน้ำ)

[53:53] ประชุมชาดก


อ่าน "อรรถกถา มโหสถชาดก ว่าด้วย พระมโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี"

ฟัง "เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร (ภาคจบสู้รบ)"