..ไม่ใช่ว่าโลกก็ทางหนึ่ง ไม่ใช่ว่าธรรมะก็อีกทางหนึ่ง ไม่ใช่ว่าต้องแยกกัน

..ไม่ใช่คิดว่า ชั้นก็ทำดี แต่ทำดีแล้วทำไมไม่ได้ผล

..เข้าใจที่ถูกต้อง ที่ต้องสอดแทรกเข้าไป คือ ธรรมะ “สุขทุกข์มันธรรมดา เกิดก็มีดับก็มี” “ทุกข์ไม่ใช่ปัญหา สุขไม่ใช่ความสมหวัง”

ด้วยแค่ข้อนี้ คุณจะอยู่ครองเรือน อยู่ในทางโลกนี้ ไม่มีปัญหาเลย ให้ทุกอย่างในชีวิตประจำวัน มีธรรมะสอดแทรกเข้าไปในจิตใจ สามารถรักษากายรักษาวาจารักษาจิตอยู่ในทางโลกนี้ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะสุขบ้างทุกข์บ้าง ได้กับทุกคน

Time Index

[03:09] ไต่ตามทาง | ศรัทธาของนางกานา

[21:08] โสดาบัน คือ ทรัพย์ทางธรรม

[29:27] เถระภาษิต | ทรงเป็นดุจดอกบัวที่ไร้มลทิน

[31:04] ปรับตัวแปรฯ | โลก-ธรรม สอดคล้องกันได้

[35:25] เผชิญหน้ากับกาม ด้วยธรรมะ

[40:48] เริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้อง

[46:08] วัดความดีด้วยกุศลธรรม

[50:43] ฆราวาสธรรม คุณธรรมผู้ครองเรือน


ฟัง “ธรรมอันเป็นรากแห่งความสุข” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561