เริ่มจากจุดที่มีปัญหา อย่าเริ่มที่คนนั้นมีปัญหา สิ่งนั้นมีปัญหา เรื่องนั้นมีปัญหา แต่ปัญหาทั้งหมด สุมรุมอยู่ในจิตใจเรา เริ่มที่ช่องทางใจของเรา..ตรงความกลุ้มใจกังวลใจ ความโกรธ ความไม่พอใจ จับได้ตรงไหน เล็งไปตรงนั้น เล็งให้ถูกจุด มันอยู่ตรงที่เรายึดถือ ถ้าตัดผิด แทนที่จะใช้ปัญญา ดันไปใช้กายวาจาใจตัด พูดทิ่มแทงพูดบังคับ ใช้กำลังขู่เข็ญ ความคิดนึกพยาบาทเบียดเบียนมุ่งปองร้าย นั่นคือ ไม่ถูก เป็นอกุศล ถ้าใช้ปัญญาในการตัด ปัญญาเกิดตรงที่เราสร้าง ตรงสมาธิสร้างปัญญา เกิดตรงที่คุณเห็นสิ่งต่าง ๆ โดยความเป็นของไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในจิตใจเรา นี่แหละสุดยอดปัญญา

Time index

[01:20] จิตตวิเวก “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง”

[02:12] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญธัมมานุสสติ

[03:22] ทั้งหมดเริ่มที่อายตนะ

[33:32] สาเหตุแห่งความวุ่นวาย ความขัดข้อง

[41:04] ปัญญาพิจารณา เพื่อตัดวงจรกิเลส

[50:36] เมื่อเห็นความไม่เที่ยง ย่อมปล่อยวาง