โควิด! แค่เสพข่าวก็กลัว ยังไม่ติดก็กลัวก็มี ติดแล้วกลัวตายก็มี ไม่กลัวตายก็มี ติดแล้วใช่จะหายอย่างเดียวหรือตายอย่างเดียว ‘ไม่แน่’ แต่ถ้าเราควบคุม รักษาจิตไม่ได้ มันต้องถูกชักนำไปด้วยกระแสของโลกแน่นอน เพราะจิตใจมนุษย์ไม่โลภก็กลัว สองเสาที่รัดรึงโลกนี้อยู่

แต่จิตใจที่ไม่สะดุ้งสะเทือน ความกลัวกับความโลภทำอะไรไม่ได้ จะรักษาจิตจะประคับประคองจิตได้ ‘คุณต้องมีศรัทธา คุณต้องมีความเพียร คุณสร้างสติ ผลิตปัญญาได้’ ถ้าทำได้ เราจะเลือกได้เลยว่าถ้าจากโลกนี้ไป จะไปอยู่โลกไหน เทวดา พรหม แต่ถ้ายังอยู่บนโลกใบนี้ ก็ดีแน่นอน เพราะเรารักษาจิตเราไว้แล้ว ด้วยสติด้วยปัญญา

Time Index

[04:07] ไต่ตามทาง | มีสติตั้งในกุศล แม้เผชิญสิ่งที่ไม่น่าพอใจ

[19:11] ไม่ตกในอำนาจของจิต

[23:21] เถระภาษิตเรื่อง อานุภาพของพระธรรมเทศนา

[25:01] ปรับตัวแปรฯ | จิตสะดุ้งกลัว

[33:47] โลภและกลัว | 2 เสาที่รัดรึงโลกของเรานี้อยู่

[39:16] มีสติปัญญาศรัทธารักษาจิต

[44:04] เหตุที่ทำให้สะดุ้ง กลัวไม่กลัวความตาย

[52:49] ไม่สะดุ้งสะเทือนตามกระแสของโลก