ไม่ได้จะเอาว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิด แต่สิ่งที่จะเอา คือ ความที่จิตใจของทั้งสองฝ่าย ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ มีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ ไม่เศร้าหมอง นั่นคือ สัมมา นั่นคือ ถูก

“จิตใจของคนเราไม่เหมือนกัน จากจิตใจของเราที่ไม่ดี ให้ดีขึ้นแล้ว จากจิตใจของเขาที่ไม่ดี จะเปลี่ยนแปลงให้ดีได้ อาจจะใช้เวลา” กระบวนการสื่อสารความจริง (Total Truth Process) ที่จะปรับเชื่อมจิตใจของทั้งสองฝ่าย จิตใจของเรา เราปรับเอง แต่จิตใจของเขา เราจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มอย่างไร

Time Index

[03:13] ไต่ตามทาง | ปรับความสัมพันธ์ ด้วยสัมมาวาจา

[14:16] เถระภาษิต เรื่องทางสูงสุดเพื่อหยุดบาป

[16:09] ปรับตัวแปรฯ | ปรับจิตเชื่อมใจ

[18:18] เข้าใจในสภาวะจิตตน

[22:17] สำคัญต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรม

[26:54] จิตใจที่อ่อนเหมาะ

[36:54] กระบวนการปรับจิตใจใน 6 ขั้นตอน

[51:49] จบลงที่ความรักความเมตตา


ฟัง “5 วิธีการรับมือเมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564

ฟัง "วิธีละความอาฆาต" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2564