ธัมม์หลายแง่มุมที่เกี่ยวกับโควิด การได้ยศตำแหน่ง การลงทุนจ้างสร้าง Fake News เพื่อทำลายคู่แข่ง..ธัมมะข้อใดที่นำมาปรับใช้ “ต้องตามหาซึ่งความจริง แต่ถ้าปักใจว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่า เราจะตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของตัวเอง ให้เขาใช้ประโยชน์จากความพอใจไม่พอใจ” นี่ด้านผู้เสพข่าว แต่ถ้าถูกป้ายสี “ต้องเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริง ด้วยความเยือกเย็น ด้วยจิตใจที่อ่อนนุ่ม”

ส่วนถ้าป่วยหรือทำพิธีฌาปนกิจในช่วงโควิดนั้น ที่สำคัญ คือ ‘อย่าสงสัย อย่าต้องกลัวเจ็บ กลัวตาย กลัวไปไม่ดี’ แต่กลัวให้ถูกหลัก ‘กลัว ละอายต่อบาป คือ หิริโอตตัปปะ’ ให้ตั้งสติและทำความดีตอนนี้ “อย่าต้องมาร้อนใจในภายหลัง” มั่นใจในความดี คือ ศรัทธา ทำดีแล้วความดีอยู่กับเรา

Time Index

[02:04] Q: ข่าวปลอม

[13:23] ผู้สร้างข่าว / มิจฉาวาจา 4 อย่าง

[20:48] Q: การเผาศพช่วงโควิด

[29:19] วางจิตรักษาใจเมื่อป่วย

[46:45] Q: หลักธรรมเรื่องยศตำแหน่ง

[51:33] มั่นใจในความดี


ฟัง “พร 9 ประการ สมปรารถนาด้วยธัมม์” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564