มองมุมขององค์กรว่าจะดีขึ้นได้อย่างไร คือ ไม่ได้จะมาโฟกัสว่าคนนั้นผิดชั้นถูก ไม่ใช่ แต่ทั้งองค์กรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะเราอยู่ด้วยกัน ให้เรามีความสุขในการทำงาน ได้เจอเพื่อนร่วมงาน เขาอาจจะไม่ดีกับเรา แต่เราก็มีจิตใจเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใส เอื้ออารีต่อกันและกัน ทำจิตแบบนี้ การมาทำงานของเราวันนั้น แฮปปี้ ๆ ทุกวัน ๆ

อย่าไปคาดหวัง แต่ทำการงานให้เต็มที่ ทำวันนั้นให้ดีที่สุด ขยันขันแข็ง มีความละเอียดรอบคอบ ทำหน้าที่ของตนให้ดี ไม่ได้ไปเพ่งที่คนอื่น กลับมาที่ตรงการฝึกจิตของเรา ให้มันนิ่ง คิดเรื่องที่ควรคิด “ไม่ต้องรอคนชมคนด่า ก็รักษาจิตได้ อุเบกขาได้”

Time Index

[00:43] หัวหน้าใจร้อน

[12:00] หัวหน้ารอบคอบ

[16:20] หัวหน้าที่ลูกน้องไม่ยอมรับ

[18:37] ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้า

[21:06] ถูกข้ามหน้าการเลื่อนตำแหน่ง

[26:59] เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ

[33:41] หลงลืมธรรมะ

[40:02] ถูกขโมยผลงาน

[43:41] เพื่อนร่วมงานโยนความผิดให้

[47:59] เห็นต่างได้ด้วยเมตตา

[51:10] เครียดที่ต้องให้คนออกจากงาน