“นกกาตัวนึง มันบินถลามาเกาะที่ไหล่ของบุรุษผู้ถูกขึงตรึงพืดเสียบหลาวอยู่ ณ กลางลาน บุรุษนั้นเสวยทุกข์เวทนาแสนสาหัส เหล่านกกาพากันไปเกาะที่ศีรษะบ้าง ไหล่บ้าง เพื่อรุมยื้อแย่งจิกนัยน์ตาของเขาด้วยจะงอยปากอันคมเหมือนปลายคีม ยังความตายมาสู่บุรุษนั้น”

การประกอบตนให้ พัวพัน หมกมุ่น ลุ่มหลงในสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ แม้ทุกข์ทางกายทางใจอันถูกหอก และดาบทิ่มแทงเป็นปัจจัยนี้ก็ดี ทุกข์ที่ถูกคบเพลิงเผาอยู่เนือง ๆ ก็ดี แม้ทั้งหมดนี้ก็หาใช่ความทุกข์ไม่ ความมืดบอดย่อมบังเกิดขึ้นเหตุเพราะกลลวงแห่งกาม

บุคคลผู้มีจักษุดี ย่อมเห็นเช่นนี้ว่า กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝัน เป็นของหลอกลวง เหมือนของที่ยืมเขามา เปรียบด้วยหอกและหลาว เป็นความทุกข์ยาก เป็นความลำบาก เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ เป็นภัยทั้งปวง

Time index

[04:52] อาสังกชาดก ว่าด้วย ความหวัง

[27:30] บุปผรัตตชาดก ว่าด้วย เป็นทุกข์เพราะภรรยาไม่ได้ผ้าย้อมดอกคำ

[39:43] กามวิลาปชาดก ว่าด้วย ผู้พิลาปถึงกาม

[41:38] จุลลนารทกัสสปชาดก ว่าด้วย พิษเหวเปือกตม และอสรพิษ

[55:54] อุทัญจนีชาดก ว่าด้วย หญิงโจร


อ่าน "อรรถกถา อาสังกชาดก ว่าด้วย ความหวัง"

อ่าน "อรรถกถา บุปผรัตตชาดก ว่าด้วย เป็นทุกข์เพราะภรรยาไม่ได้ผ้าย้อมดอกคำ"

อ่าน "อรรถกถา กามวิลาปชาดก ว่าด้วย ผู้พิลาปถึงกาม"

อ่าน "อรรถกถา จุลลนารทกัสสปชาดก ว่าด้วย พิษเหวเปือกตม และอสรพิษ"

อ่าน "อรรถกถา อุทัญจนีชาดก ว่าด้วย หญิงโจร"