“ถ้าจะอยู่กันเฉพาะเจาะจงในเรื่องของกามอย่างเดียว มันไม่ได้ มันจะอยู่กันไม่ยืด..แต่เรื่องที่ว่ามันจะใหญ่ มันก็เล็กไป ด้วยพรหมวิหารสี่นี่เอง”

เปรียบฝนเหมือนกามที่จะรั่วรดเราได้ เพราะอย่างนั้นเราต้องมีร่ม คือ ศีล ถึงจะอยู่ในโลกที่มีกามได้อย่างพอเอาตัวรอด ไม่เปียกมาก แต่ต่อให้มีร่ม น้ำฝนก็ยังกระเด็นมาได้ถ้าฝนมันแรง เพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกาม รักษาตัวเองได้อยู่ก็จริง แต่บางทีก็ทุกข์ใจ ถูกเขากระทำนั่นนี่โน่น ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือ คุณต้องเหนือจากเรื่องของกาม คุณต้องมีพรหมวิหารสี่ ต้องออกจากเกมส์นี้ให้ได้ เป็นผู้ที่ผาสุกเมื่อความแก่ และความตายมาถึง

Time Index

[01:09] หลักธรรมในการครองคู่

[23:17] เงื่อนไขการใช้ชีวิตคู่

[29:49] บั้นปลายของคนโสด

[36:50] สิ่งที่ควรทำก่อนอายุหกสิบ / หลังเกษียณ

[44:02] ความเชื่อ ‘มงคลตื่นข่าว’ ความมั่นใจ

[53:56] ผ่าวิกฤตโควิด-19