ถ้ารู้เข้าใจทั้งหมด 14 อย่างนี้ เงินจะเป็นทาสเรา เราจะไม่เป็นทาสของเงิน เราจะรู้จักการใช้เงินให้เป็น ไม่ใช่ว่าถูกเงินทองนั้นใช้ อะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเงินทอง เราจะกำจัดมันออกไปได้

ในความที่เป็นผู้บริโภคกาม คนที่ครองเรือนอยู่ ยินดีเงินทองอยู่ ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยโภคทรัพย์ต้องทราบไว้ ไม่ว่าเราจะมีเงินน้อยหรือมีเงินมาก สามารถบริหารจัดการทรัพย์ตามแบบที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้ได้

Time Index

[04:02] เห็นทางธรรม | บุญหนุนนำ บุญส่งผล

[16:47] พุทธภาษิต เรื่อง "นาคคือผู้ประเสริฐ"

[18:53] ปรับตัวแปรฯ | วิธีบริหารโภคทรัพย์ในแบบพระพุทธเจ้า

[24:46] รายละเอียดใน 14 ข้อ