นิสัยที่ไม่ควรมี นิสัยที่มีแล้วจะมีปัญหา นิสัยที่จะทำให้ชีวิตตกต่ำลง นิสัยที่จะทำให้ชีวิตจะไม่เจริญ ที่มีปัญหาที่แย่ ๆ อยู่ ก็จะแย่ต่อไป ที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดีต่อไปไม่ได้ อาจจะดึงลง สกัดกั้นความเป็นอัจฉริยะ สกัดกั้นความเป็นเศรษฐีให้เจริญต่อไปไม่ได้

ในทางกลับกัน 22 นิสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ความขยัน การงานการเงิน พัฒนาตนพัฒนาความคิด ดูแลสุขภาพและรู้ประมาณในการกิน ที่จะทำให้ชีวิตของเราพัฒนาดีขึ้น

Time Index

[04:19] เห็นทางธรรม | "ทิด"

[12:18] พุทธภาษิต เรื่อง "เหตุที่ทรงเลิศกว่าสัตว์สองเท้าอื่น"

[14:10] ปรับตัวแปรแก้สมการ | 22 นิสัยที่สกัดกั้นความเจริญ