เพราะประมาทมัวเมา การ์ดตกเพลิดเพลิน จึงมีโควิดระบาดรอบ 3 แล้วถ้าตกใจเกินไป ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด การตัดสินใจต่าง ๆ จะผิดเพี้ยน ไม่รู้สิ่งที่ควรทำ ไม่ได้ละสิ่งที่ควรละ จะรักษาตรงกลาง ๆ ได้ จิตต้องนิ่ง คุณต้องมีสติ

ส่วนเรื่องฆ่าตัวตายถวายเป็นพุทธบูชา หรือตายในลักษณะใดก็ตาม ถ้าตายเพื่อความดี ความตายนั้นไม่น่าติเตียน ไม่เสียเปล่า ขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายก่อนตาย และต้องมีปัญญากับศรัทธาที่เสมอ ๆ กันด้วย ฉะนั้นเราต้องทำความดี รักษาความดีให้ได้ตลอด อย่าไปคิดว่าตั้งสติก่อนตาย ก็ไปสวรรค์ได้ มันเสี่ยงมาก ที่ตกนรกมีมากกว่าอีก

Time Index

[02:37] ธรรมะเยียวยาทุกข์จากโควิด-19

[09:27] ภัยอันเกิดจากไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรม

[19:44] สติเสพข่าว

[21:41] วัดไม่รับเผาศพคนตายด้วยโควิด

[26:18] กรณีพระตัดศีรษะตนเองเป็นพุทธบูชา

[48:12] ลูกติดเกมส์

[53:24] เบื่อโลก เพราะโควิด

[56:08] ตั้งสติก่อนตายไปสววรค์ได้ แม้เป็นคนบาป