หงส์ตัวนึง สามารถบินได้อย่างรวดเร็ว ความเร็วของมันนั้น เร็วยิ่งกว่าแสงเสียอีก

บุคคลเมื่อเล็งเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ตน ก็ไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของความโลภ เพราะเมื่อมีความโลภมาก แทนที่จะเป็นประโยชน์ตนกลับจะเป็นการเสียประโยชน์นั้น พึงปฏิบัติตนดังผู้เป็นบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน ไม่พึงลุอำนาจของโลภะ พึงกำจัดน้ำใจที่ละโมบเสีย

 

Time index

[03:54] สุวรรณหังสชาดก ว่าด้วยโลภมากลาภหาย

[28:38] เนรุชาดก ว่าด้วยอานุภาพของเนรุบรรพต

[44:42] ชวนหังสชาดก ว่าด้วยรักกันอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้

[49:31] ธนุคคหสูตร ว่าด้วยการจับลูกธนู


อ่าน "อรรถกถา สุวรรณหังสชาดก ว่าด้วย โลภมากลาภหาย"

อ่าน "อรรถกถา เนรุชาดก ว่าด้วย อานุภาพของเนรุบรรพต"

อ่าน "อรรถกถา ชวนหังสชาดก ว่าด้วย รักกันอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้"

อ่าน "ธนุคคหสูตร ว่าด้วยการจับลูกธนู"