การที่คุณต้องทำงาน หรือพบปะกับคนอื่น แสดงว่าเรามี “เพื่อน” เป็นบุคคลที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วย เราคงต้องเจอคนหลายแบบในชีวิต จะพิจารณาอย่างไรที่จะอยู่กับเขาได้อย่างถูกต้องตามธรรม

ในทางกลับกัน ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีมีปัญหา เราจะเป็นมิตรแนะประโยชน์ มิตรผู้มีอุปการะให้เขาได้ไหม มีเมตตา กรุณา มุทิตา หรืออุเบกขาแล้วหลีกห่าง ๆ แต่ที่สำคัญ คือ จิตใจเราอย่าให้มีอคติ

Time Index

[00:47] ทำงานกับคนที่มั่นใจตัวเองสูง

[14:55] ทำงานกับลูกน้องที่ไม่รับผิดชอบหน้าที่

[17:42] ทำงานกับลูกน้องดื้อรั้น

[23:00] รักษาธรรมะให้อยู่ในใจ หลังจากปฏิบัติธรรม

[31:06] ทำงานกับคนที่มีปัญหาส่วนตัวมาก

[41:22] คนนินทาว่าร้ายจะได้รับผลกรรมไหม

[46:37] ทำงานกับเด็กเส้น