สุนัขจิ้งจอก 3 ตัว ตัวนึงมันเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในถ้ำแก้วผลึกที่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ อีกตัวนึงมันก็เข้าไปหากินอยู่ที่ป่าช้า ตัวสุดท้ายเข้าไปในซากศพของช้างที่ตายแล้ว ในบรรดา 3 ตัวนี้ มีอยู่ 1 ตัวที่ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้

บุคคลใดประสงค์จะทำการงานโดยมิได้พิจารณา คือ มิได้สอบสวนโทษในการงานนั้น รีบร้อนตกลง ผลุนผลันปฏิบัติ เพื่อรีบทำการงานนั้น การงานทั้งหลายเช่นนั้น ย่อมเผาผลาญบุคคลผู้นั้น ผู้มิได้พิจารณา ดังขาดตาปัญญาเสียแล้ว ก็เหมือนคนตาบอด เหยียบลงไปได้ แม้กระทั่งไฟที่ส่องทาง

Time index

[02:55] พิจารณาก่อนแล้วจึงกระทำ    

[04:55] สิคาลชาดก ว่าด้วยการทำโดยไม่พิจารณา    

[20:20] สิคาลชาดก ว่าด้วยทำอุบายนอนตาย             

[27:33] สิคาลชาดก ว่าด้วยสุนัขเข้าอยู่ในท้องช้าง        

[43:08] เปรียบเทียบสุนัขจิ้งจอกไว้กับสิ่งต่าง ๆ          

[48:27] ความกตัญญูกตเวทิตาของสุนัขจิ้งจอก


อ่าน "อรรถกถา สิคาลชาดก ว่าด้วย การทำโดยไม่พิจารณา"

อ่าน "อรรถกถา สิคาลชาดก ว่าด้วย ทำอุบายนอนตาย"

อ่าน "อรรถกถา สิคาลชาดก ว่าด้วย สุนัขเข้าอยู่ในท้องช้าง"