เรียนรู้เทคนิคการVisualizationการนึกคิดเป็นภาพที่ถูกกับกิจการงานที่จะทำในแต่ละวันเริ่มต้นวันใหม่ใน4ขั้นตอน ที่ปิดจ๊อบด้วยการแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณจะทำให้เกิดความโชคดีโชคชะตาเข้าข้างได้เพราะแถมพร 9 ประการให้ด้วย

Positive Thinkingจะโลกสวยหรือส่งความปรารถนาดีให้คนอื่นเป็นPositive Intentionอย่างไรที่ไม่ประมาทเลินเล่อไม่เผลอเพลินเป็นฝันกลางวันแต่ด้วยจิตที่ประกอบด้วยสมาธิตั้งมั่นในการงานด้วยพลังของอำนาจจิตการงานนั้นจะสำเร็จขึ้นมาได้หรือต่อให้สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนแต่ด้วยจิตที่ฝึกมาดีแล้วนั้นเราจะนิ่งเย็นสงบได้

Time Index

[02:42] เห็นทางธรรม | มีสุขในภายใน (ใจ) จึงหยุดแสวงหาสุขภายนอก

[11:32] พุทธภาษิต | การเจริญเมตตาภาวนา

[14:40] ปรับฯ แก้สมการ | มองโลกในแง่ดี

[17:48] ข้อควรระวัง | ต้องไม่ใช่กามพยาบาทเบียดเบียน

[23:24] ลักษณะฝันกลางวัน (Wishful thinking)

[24:16] หลักการที่ถูกต้อง และนึกคิดเป็นภาพ

[29:16] การฝึกจิตให้ตั้งมั่นในการงาน

[36:32] คิดเผื่อ เพราะความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้

[43:31] การแผ่เมตตา และพร 9 ประการ


ฟัง “มองโลกอย่างมีปัญญา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563