นกอินทรีย์ตัวนึง อยู่ ๆ ก็พุ่งบินลงไปในบ่อน้ำ มันพยายามกินน้ำให้เต็มท้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปีกเจ้านกอินทรีย์ชุ่มโชกไปด้วยน้ำแล้วเจ้านกอินทรีย์ก็เอาน้ำนั้นหล่ะ รีบเร่งไปดับไฟ

มิตรที่ดีย่อมนำปัญญามาสู่ผู้เป็นสหาย ดังนักปราชญ์มีการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นสุข นำความดีงามมาสู่ชีวิตผู้เป็นสหาย เหมือนกับสัตว์ 4 สหายใน มหาอุกกุสชาดกนี้

Time index

[02:18] มหาอุกกุสชาดก ว่าด้วยสัตว์ 4 สหาย

[33:00] กัญจนขันธชาดก ว่าด้วยการบรรลุธรรมอันเกษม

[47:54] อัมพชาดก ว่าด้วยมนต์เสื่อมเพราะลบหลู่ครูอาจารย์


อ่าน "อรรถกถา มหาอุกกุสชาดก ว่าด้วย สัตว์ ๔ สหาย"

อ่าน "อรรถกถา กัญจนขันธชาดก ว่าด้วย การบรรลุธรรมอันเกษม"

อ่าน "อรรถกถา อัมพชาดก ว่าด้วย มนต์เสื่อมเพราะลบหลู่ครูอาจารย์"