สูงสุดของความทุกข์ คือ ตายถ้าเราเข้าใจทุกข์ไม่ถูกเราก็จะจมปลักอยู่ในความทุกข์นั่นเอง “ความตายไม่ใช่ความดับดับกับตายไม่เหมือนกันจะดับตายจะหนีตายได้ต้องเข้าใจต้องเข้าหาความตายอย่ากลัวความตาย”

คนเราในเมื่อเกิดมาแล้ว ต้องมีความตายเกิดขึ้นทุกคนให้ได้ประโยชน์จากความตาย อย่าตายทิ้งเฉย ๆ มันเสียดายของ การเจริญมรณสติอย่างไรที่จะทำให้เราถึงความไม่ตายคือ“อมตะ”ได้

Time index

[02:23]เข้าใจทำ|มรณสติ

[05:06] ความตายต้องเข้าใจไม่ใช่กลัว

[14:55]กลัวพลัดพรากจากของรักเพราะความตาย

[17:45]กลัวความเจ็บปวดที่มาเนื่องกันกับความตาย

[20:21]กลัวปรโลกที่ต้องไปเมื่อความตายมาถึง

[33:56]ตัวชี้วัดกุศลหรืออกุศล

[43:29]มาตรฐานความดี


ฟัง “อยู่อย่างไม่ทุกข์” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฟัง “ทุกข์นำธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564