เมื่อตัวเราป่วยหรือคนใกล้ตัวป่วยด้วยโรคร้าย การทำใจให้ยอมรับเป็นการยากการมีสติสัมปชัญญะจะทำให้เกิดปัญญายอมรับในความจริงว่า ร่างกายเป็นแบบนี้เป็นธาตุ 4 กับกรรม เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ใคร่ครวญว่ายังมีอกุศลธรรมใดในใจความกังวลความยึดถือที่ทำให้เราทุกข์ ยึดถือตรงไหน ให้แก้ที่ตรงนั้น ทำความเข้าใจที่ตรงนั้น เรื่องกายให้หมอดูแล เรื่องใจเราต้องดูแลเอง ถ้าเรามีศีล สติ สมาธิ และปัญญา เราจะยอมรับได้ การยอมรับได้นั่นคือ การเจริญมรณสติ การมีธรรมะ 5 ข้อที่เมื่อเราป่วยจะทำให้เราเป็นคนป่วยที่ดี และเมื่อเป็นคนดูแลก็จะเป็นคนดูแลที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนเกณท์พิจารณาว่ารักษาแค่ไหนจึงจะพอ ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายรักษาแล้วหาย ไม่สำคัญเท่ากับการเห็นทุกข์ให้เห็นธรรม อย่ายึดกาย ให้เห็นว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิด ทุกข์เท่านั้นที่ดับ

Time Index

[03:31] เห็นทางธรรม | ปรับชีวิตตามธรรม

[15:59] ปรับตัวแปรแก้สมการ | ดูแลเขากับป่วยเองนั้นต่างกัน

[18:58] โรคร้ายยากจะยอมรับ

[23:36] เมื่อยอมรับย่อมรอบรู้

[27:31] สำรวจใจ

[38:25] ละยึดถือด้วยปัญญา

[46:06] 5 ข้อที่ทำให้ผาสุกแม้ป่วยหนัก

[49:54] รักษาแค่ไหนจึงจะพอ

[53:14] คุณสมบัติผู้ดูแล

[59:27] ทุกข์นำมาซึ่งธรรมะ