รูปแบบการบูชาปีชงแก้ขี้เกียจแก้เครียดกรรมเก่าอีกทำอย่างไรที่เข้าใจถูกต้องไม่งมงายหาจุดสมดุลได้ดวงดีด้วยโชคดีด้วยเป็น“สุคะโต”

อะไรคือสาระสำคัญเข้าใจกระบวนการทาง“สายกลาง”จะว่ายากก็ไม่ยากเกินไปจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายที่สำคัญคือฟังแล้วทำ“ปรับจิตตัวเองตั้งไว้ในสิ่งที่ทำ”

Time Index

[00:53] การแก้ชงในพุทธศาสนา

[15:15] ทำไมไหว้พระต้องจุดธูป

[25:57] แก้ขี้เกียจในการทำงาน

[37:22] เครียดทั้งงานทั้งคน

[49:36] เจ้ากรรมนายเวร


ฟัง “ฝึกจนชำนาญในอารมณ์ตน” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฟัง “ชงหรือเฮง ด้วยตัวเองด้วยมรรคแปด” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562