หลัก3อย่างที่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าตลาดสด แม่ค้าตลาดนัด นักธุรกิจตลาดหุ้น หรือค้าออนไลน์จะค้าขายให้ประสบความสำเร็จฝ่ากระแสDisruptionของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และรวดเร็ว ที่ตอนนี้อะไร ๆก็go onlineโดยช่วงแรกได้หยิบยกตัวอย่างนักธุรกิจที่เมื่อมีธรรมะจึงมีปัญญามีสมาธิจิตแจ่มใสเห็นลู่ทางสามารถปรับธุรกิจจนประสบความสำเร็จ

ค้าขายดีธุรกิจดีแล้วจะแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างไรจะขยายธุรกิจมีดาวรายหรือยังไม่รู้จะขายอะไรฟัง..เพื่อเพิ่มพูนปัญญา“ทำธุรกิจมันมีความเสี่ยงหมดนั่นแหละอยู่ที่ว่าคุณมีตาไหม?”

Time Index

[08:13] เห็นทางธรรม | มีปัญญามีธรรมะ

[26:54] ปรับตัวแปรแก้สมการ | สำเร็จการงานด้วยตาธรรม

[28:23] 1) มีตาดี

[35:41] 2) จัดเจนธุรกิจ

[38:42] 3) ถึงพร้อมด้วยที่พักพิงที่อาศัย

[44:13] เกร็ดความรู้ | เปรียบกับการปฏิบัติในธรรมวินัยนี้

[45:25] บริหารรายจ่ายใน 4 หน้าที่

[52:58] ค้าขาย 5 ประเภทที่ไม่พึงกระทำ

[56:30] ยิ่งให้ ยิ่งได้


ฟัง ธรรมะของพ่อค้าแม่ขาย ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563