เพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นปากทางแห่งความเสื่อมที่ถ้าจะมีอะไรไม่ดีมันจะเกิดตรงนั้นอาจทำให้เราผิดศีลได้ไม่ว่าจะเล่นการพนันกินเหล้าติดเกมส์แทงหวยแม้กระทั่งความขี้เกียจขี้คร้านการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง!

“อะไรที่มันเสี่ยงมันคุ้มเสียไหมข้อเสียมีมากข้อได้มีน้อยตัดสินใจเลยอย่าไปยุ่งกับมัน”จะเลิกได้ถ้าเห็นโทษของมันเห็นคุณของมันลดลงๆเห็นโทษของมันมากขึ้นๆเราเปลี่ยนได้แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวจะเปลี่ยนแปลงได้จะกำจัดความไม่ยินดีต้องกำจัดด้วยความพอใจพอใจที่จะเปลี่ยนแปลง

Time Index

[00:59] รีวิวสินค้าอวดอ้างสรรพคุณ

[07:11] ไม่บอกความจริงกับโกหก

[11:58] บ่อนการพนัน

[25:34] ปรับตัวเรียนออนไลน์

[29:41] ตรุษจีน-วาเลนไทน์

[39:25] การเดินทางที่ปลอดภัย

[50:09] พุทธภาษิต | โทษของอบายมุขทั้ง 6 ประการ


อ่าน “เกสปุตติสูตร ว่าด้วยกาลามะ - ชาวเกสปุตตนิคม” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

อ่าน “โทษของอบายมุข