เหตุอันบุคคลยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ เพราะถูกหุ้มห่อไว้ด้วยอวิชชา เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้ตามความจริง คือ ความไม่รู้ในอริยสัจ 4 เมื่อไม่รู้ตามความจริง จิตก็มืดมน

หนทางดับอวิชชา นั้นมีอยู่ ติดตามรับฟังได้ในใต้ร่มโพธิบท ตอน “วิธีดับอวิชชา”

Time Index

[00:46] ปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการเจริญกายคตาสติ

[07:37] อวิชชา

[10:54] ตัวการที่ทำให้เข้าใจอริยสัจ 4 คลาดเคลื่อน

[20:38] สาเหตุของอวิชชา

[22:49] อาหารของอวิชชา

[34:04] การดับแห่งอวิชชา

[46:16] สิ่งใดเกิดแล้ว สิ่งนั้นต้องดับแน่นอน