พี่น้องพ่อแม่ไม่ได้มีอยู่เรื่อยพ่อแม่คลอดลูกคนไหนนั่นพี่น้องเราก็พ่อแม่เดียวผู้ให้กำเนิดไม่มีเงื่อนไขอื่น ถ้าเขาไม่ดีต้องรักษาความดีที่เขามีอยู่อะไรดีๆแบ่งปันกันค่อยพูดค่อยบอกถ้าไม่แก้ไขมันจะเป็น“ตราบาป”เป็นนิมิตเครื่องหมายของความไม่ดีโผล่มาทำให้จิตของเราตกไปอยู่ห้วงของอกุศลได้ฉะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องรักษาให้ดีคำขอโทษง่ายๆไม่ยากช่องทางบางทีแทบไม่เห็นที่จะพูดทำความเข้าใจแต่ขอให้ทำช่องมันมีอยู่ตลอดอยู่ที่ว่าจะเห็นไหม

“อดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากมันจะดี”วางเฉยได้ในคำที่เขาด่ามาด้วยเมตตาและอุเบกขาแก้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะยากขนาดไหนอย่าให้มีการผูกเวรกันพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์ต่างๆให้ดีจิตใจที่ปลดล็อคคลายเงื่อนปมแล้วจะไม่มีความหงุดหงิดจะมีความสบายช่องทางที่จะไปอบายก็ปิดลงช่องทางที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานก็เปิดออกทางดำเนินแบบนี้คือทางดำเนินที่ถูกต้องเป็นทางโล่งทางโปร่งไม่ประกอบด้วยขวากหนามเป็นทางที่เกษมร่มเย็นจิตใจที่ดำเนินไปตามทางศีลสมาธิปัญญาอาจจะยากอาจจะมีทุกขเวทนาบ้างอันนี้เป็นธรรมดา

Time Index

[04:49] เห็นทางธรรม |  ประโยชน์ของการฟังธรรม

[21:34] พุทธภาษิต | พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้ยาก

[23:48] ปรับตัวแปรแก้สมการ | เข้าใจความคิด

[38:29] ปฏิบัติตามมรรคถูกต้องเท่ากับรักษาศาสนา

[41:57] ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในบ้าน

[44:27] ไม่แก้ไขจะเป็น “ตราบาป”

[45:17] “รู้สุขได้ต้องมีทุกข์” แก้ไขด้วยพรหมวิหาร 4