มีหนอนตัวหนึ่ง เมื่อครั้งอดีตเคยเกิดเป็นมเหสีของพระราชาแห่งแคว้นกาสี หนอนมเหสีตัวนี้พบรักใหม่กับหนอนโคมัย ลืมความรักจากพระราชาผู้เป็นพระสวามีจนหมดสิ้น เพียงเพราะความสุขใหม่ปกปิดความสุขและทุกข์เก่าเอาไว้

…เหตุเกิดจากความไม่รู้…

สุขเก่า ทุกข์เก่า ที่ถูกปกปิดด้วยของใหม่ นำมาสู่ทุกข์อันไม่รู้จักจบสิ้น หนทางแห่งการอยู่เหนือสุข และทุกข์ นั้นมีอยู่จริง…

ติดตามได้ใน นิทานพรรณนา ตอน หนอนท้าช้างสู้

Time index

[03:23] คูถปาณกชาดก ว่าด้วยหนอนท้าช้างสู้

[28:32] คติข้อคิด | อย่าหยิ่งพยอง  แต่ให้รู้จักเจียมตน

[29:53] อัสสกชาดก ว่าด้วย ไม่รู้ของจริงเพราะมีสิ่งใหม่ ๆ ปิดไว้


อ่าน "อรรถกถา คูถปาณกชาดก ว่าด้วย หนอนท้าช้างสู้"

อ่าน "อรรถกถา อัสสกชาดก ว่าด้วย ไม่รู้ของจริงเพราะมีสิ่งใหม่ๆ ปิดไว้"