ถ้าต้องการเป็นที่รักทั้งของเจ้านายเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง อันดับแรกที่ไม่ควรทำเลย คือ เป็นคนเทียมมิตรประจบประแจง อะไรก็คล้อยตาม ต่อหน้าสรรเสริญลับหลังพูดอีกอย่างนึง อย่าเป็นอย่างนั้น แต่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตามทิศทั้ง 6 ทั้งเป็นเจ้านายและลูกน้อง แผ่เมตตาให้กัน มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา และคนเราจะอยู่ดักดานตลอดกาลมันก็ไม่ได้ คนเราต้องมีการพัฒนา ซึ่งต้องอาศัยการเจริญอิทธิบาทสี่

ถ้างานนี้ชั้นไม่ชอบ ชั้นจะทำยังไง คุณก็ต้องทำให้ได้ งั้นชั้นจะตั้งยังไง คุณต้องมีสมาธิ จะทำยังไงให้มีสมาธิ คุณต้องมีสติ มันก็กลับมาที่จุดเดิม เพราะฉะนั้น จุดตรงนี้แหละคือจิตเรามันต้องสั่งให้ได้ จะสั่งได้ด้วยสมาธิ จะฝึกอย่างนั้นได้ ต้องด้วยสติ มันถึงวนกันอยู่อย่างนี้ เราถึงจะค่อยพัฒนา แล้วถ้าเราทำงานดี๊ดีดีเลย ยังไงเขาจะต้องเลื่อนขั้นเลื่อนงานให้เรา

Time Index

[00:57] สมาธิในงาน | “มาร์ชเมลโล” “คุ้กกี้กับบรอคโคลี่”

[10:40] เพิ่มกำลังจิต หลีกออกจากกาม

[17:06] ขั้นตอนฝึกจิต | สัมมาสมาธิเมื่อมีสัมมาสติ

[22:18] สมาธิเหมือนน้ำฝนที่รวมลง สติเหมือนเสา

[27:49] ทำอย่างไรให้เจ้านายเมตตา

[29:04] ทิศทั้ง 6 การแผ่เมตตา

[35:10] ทางสายกลางในการงาน

[36:46] ทำอย่างไรให้เป็นที่รักของทุกคน

ฟัง “โดพามีน ฮอร์โมนความสุข” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563